1
 
HUBUNGI KAMI
H U B U N G I   K A M I
Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia
d/a Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur,
Tel: 03-2264 6000 Fax: 03-2272 1780
email : persada.planners@gmail.com
 
Hubungi kami melalui aplikasi Whats App
Setiausaha : berhubung permasalahan umum PERSADA
En Mohd Zainuddin bin Jumaat [016-335 0824]
 
Bendahari : berhubung permasalahan yuran dan kewangan PERSADA
Puan Salina bt. Alang Abdul Rahman [ 012-329 9411]
 
Webmaster : berhubung permasalahan Website PERSADA
En Abd Talip bin Abd Rahman [019-464 6628]
 

[ BERTANYALAH KAMI APA SAHAJA DENGAN MENGGUNAKAN ACCOUNT FACEBOOK ANDA DI SINI ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Copyright 2014.All rights reserved. Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia