1
 
LAMAN UTAMA
MENGENAI KAMI
JAWATANKUASA
BIRO
Biro Kewangan Dan Dana
Biro Kebajikan Dan Sosial

Biro Publisiti, Hebahan Dan Laman Web

Biro Pembangunan Dan Kemajuan Kerjaya
 
AKTIVITI
KEAHLIAN
HUBUNGI KAMI
BIRO PEMBANGUNAN KERJAYA DAN PEMANTAPAN PROFESIONALIME
Pengerusi

: TPr Mohamad Sabri bin Ahmad

AJK

: TPr Dr. Alias bin Rameli

AJK

: En. Abd Rashid bin Zainal

FUNGSI BIRO

  • Merangka, menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti berkaitan kemajuan kerjaya bagi meningkatkan pengetahuan dan memantapkan kemahiran ahli Pegawai Perancang Bandar dan Desa.

  • Berusaha meningkatkan peranan dan memperkukuhkan hal kebajikan Pegawai Perancang Bandar dan Desa.

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan :
 
  • Menganjurkan perjumpaan dan dialog silaturrahim antara pihak PERSADA dengan semua Pegawai Perancang Bandar dan Desa bagi mewujudkan semangat kerjasama dan bermesra diantara ahli PERSADA dengan semua Pegawai Perancang Bandar dan Desa.
  • Menyediakan Kertas Kerja Cadangan Peningkatan Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kerajaan

  • Perjumpaan Ahli Jawatankuasa PERSADA bersama dengan Majlis Bersama Kebangsaan (MBK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Copyright 2014.All rights reserved. Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia