1
 
LAMAN UTAMA
MENGENAI KAMI
JAWATANKUASA
BIRO
Biro Kewangan Dan Dana
Biro Kebajikan Dan Sosial
Biro Publisiti, Hebahan Dan Laman Web
Biro Pembangunan Dan Kemajuan Kerjaya
 
AKTIVITI
KEAHLIAN
HUBUNGI KAMI
BIRO KEWANGAN DAN DANA
Pengerusi

: En. Nazri bin A. Ghani

AJK

: En. Syamsul Arief bin Dato' Mahbud

 

Cik Siti Zalina binti Abu Bakar

FUNGSI BIRO

  • Merangka, menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti yang  boleh menjana pendapatan  tambahan PERSADA seperti seminar, bicara persada dan kursus.

  • Mengadakan aktiviti ekonomi seperti penjualan buku-buku terbitan PERSADA atau usahasama dengan penerbitan lain.

  • Mengadakan peluang pelaburan sebagai aset yang boleh menjamin kekukuhan kewangan PERSADA.

 

FUNGSI BIRO

  • Merangka, menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti yang  boleh menjana pendapatan  tambahan PERSADA seperti seminar, bicara persada dan kursus.

  • Mengadakan aktiviti ekonomi seperti penjualan buku-buku terbitan PERSADA atau usahasama dengan penerbitan lain.

  • Mengadakan peluang pelaburan sebagai aset yang boleh menjamin kekukuhan kewangan PERSADA.

Antara Aktiviti Tahun 2013 yang telah dijalankan bagi menambah dana PERSADA seperti :

Perancangan masa hadapan bagi menambahan dana :

 

 

 

 

1
Copyright 2014.All rights reserved. Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia